Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die De Levende Sollicitatiegids (DLS) aan deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.

DLS sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. DLS kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Auteursrecht

Alle rechten op (bedrijfs)namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van DLS.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Laat u uw contactgegevens door middel van het contactformulier op deze site achter, dan zal DLS uw gegevens slechts voor het bijbehorende doel gebruiken. DLS hecht aan uw privacy, elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites

DLS is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze site worden gelinkt.

DLS behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.