Deze training leert deelnemers op A1 taalniveau hoe ze zo zelfstandig mogelijk werk kunnen (blijven) zoeken. In korte video’s komen alle relevante onderwerpen in een rustig tempo aan bod. Deelnemers kunnen de training op hun eigen tempo volgen. In het bijbehorende werkboek staan een samenvatting, begrippenlijst en oefeningen om het geleerde toe te gaan passen in de praktijk.

Zoek werk is eenvoudig en direct toepasbaar in uw praktijk

 • Deelnemers volgen de training zelfstandig en op hun eigen tempo, op elke gewenste locatie met internetverbinding.
 • In een groep wordt de video uitleg over een onderwerp plenair bekeken. De trainer bespreekt met de deelnemers wat ze hebben geleerd en helpt ze om dit toe te gaan passen in hun eigen praktijk.
 • Deelnemers volgen de training samen met een buddy of coach. De buddy kan een taalmaatje zijn, een mede werkzoekende of een vrijwilliger.

Zoek werk onderscheidt zich vooral door het taalniveau en biedt de volgende mogelijkheden voor uw praktijk

  • Efficiënt, persoonlijk én op maat leren solliciteren NT1 en NT2.
  • Re-integratietrajecten.
  • Taaltrainingen op A1 niveau.
   • Jongere starters op de arbeidsmarkt.
   • Inburgeraars (ONA).
   • Oudere werkzoekenden die (opnieuw) moeten leren solliciteren.
   • Trainers, (job)coaches, uitzendbureaus, HR afdelingen, docenten, taalmaatjes.
  • Gerichte begeleiding in een uitkeringssituatie.

Ervaringen

We hebben Zoek werk ingezet om onze cliënten uit te leggen hoe de verschillende onderdelen van solliciteren in elkaar zitten. Voor de cliënten was dit erg duidelijk door het rustige tempo in de filmpjes en de goed gekozen woorden. Voor de betrokken coaches gaf het een goed kader om de cliënten te helpen het geleerde toe te gaan passen. De vragen vanuit de groep waren makkelijker te beantwoorden en hun werk werd er eenvoudiger door. We zijn na deze ervaring enthousiast aan het plannen voor de volgende groep die aan deze training deel gaat nemen. Ook gaan we ons nog meer verdiepen in de mogelijkheden van de training en willen we deze gaan koppelen aan verschillende andere tools waar we ook goede ervaringen mee hebben. Zo bieden we een compleet pakket waar we concrete resultaten mee kunnen bereiken.”

Hans Willemse, Projectleider Arbeidsparticipatie & Project VIP bij Vluchtelingenwerk Nederland

Deze training is ook in bijna 50 bibliotheken in Nederland GRATIS te volgen. Stuur een berichtje naar  bastiaan@levendesollicitatiegids.nl voor alle actuele informatie over de locaties.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Debbie Heijne via 06 – 23 93 57 26.

Zoek werk is ontwikkeld in samenwerking met Weener XL, eindgebruikers, taaldocenten, jobcoaches en een logopediste.